Modelleme ve Simülasyon

Modelleme ve Simülasyon hizmeti 3 aşamada gerçekleştirilmektedir :

  • Modelleme : İyileştirilmesi düşünülen mevcut sistemin veya yatırımı planlanan projenin birebir benzeri, yazılım boyutunda, matematiksel olarak ifade edilir. Sistemin fotoğrafı çekilir.
  • Simülasyon : Oluşturulan modelin mevcut veya yeni yaratılan verilere göre davranışı tespit edilir, sonuçlar gerçek sistemle kıyaslanır. Modelin sağlaması yapılır.
  • Optimizasyon : Model üzerinde, sorgulama neticesine göre değişiklikler yapılarak optimum çözümler aranır. Daha iyi nasıl olabilir sorusunun cevabı aranır.

Modsim; 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen projelerden elde edilen deneyimine, 2008 yılında AutoMod, 2010 yılında AnyLogic simülasyon paket programlarının Türkiye distribütörlüklerini ekleyerek, simülasyon alanında önde gelen firmalardan olmuştur.

Ayrıca proje kapsamına göre yazılım geliştirilmektedir.

Ağırlıklı olarak XP(Extreme Programming) metodolojisini kullanarak müşteri problemlerine özel, hızlı yazılım geliştirme, hizmetin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen yazılım araçları şunlardır :

  • Simülatör
  • Optimizasyon Aracı
  • Sonlu Kapasite Çizelgeleme Aracı
  • Görselleştirme Hizmeti

 

Simülasyon Yazılım Paketleri